GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 

 

Så här i slutet av året vill jag ta upp två positiva artiklar som jag har läst i pressen den senaste tiden! Här kommer två tjohoo!

 

Den första artikeln är en riktig solskenshistoria (jag hoppas att den är korrekt återgiven av journalisten) och den handlar om en jägares möte med ett rådjurskid. Den lilla ungen hade i somras förlorat sin mamma i en trafikolycka och hon kom att ty sig till denne jägare. De har blivit bästa vänner och Bambina följer sin ”husse” som en trogen hund!

Jägaren har blivit väldigt berörd av denna händelse och han tycker hon är fantastisk – hon är sällskaplig och går till och med in i huset. Bambina får renfoder på dagarna och välling på kvällen.

Det som gläder mig är att jägaren har öppnat en dörr till förståelse att djur är individuella och är värda att respekteras – och att man måste visa hänsyn till varje djurs liv. På grund av detta möte har jägaren inte kunnat skjuta några rådjur trots att han är en ”inbiten jägare” som han säger! Det här är stort och detta bådar gott inför framtiden!

Mina reflexioner

Han och kanske fler jägare kan förstå djurvänners reaktioner, när mer än 1,5 miljoner djur skjuts i vår natur VARJE ÅR. Kanske kommer jägarna snart till insikt om att var och en av dessa djur var värda respekt och att vi måste ta hänsyn till allt levande som har naturen som sitt hem. Det räcker med att vi har koncentrationsläger (djurfabriker) för djur som människan ska äta. Nu måste vi arbeta parallellt; avveckla dödandet i naturen och avsevärt förbättra för djur som ska bli mat. Idag kan man säga att det råder ett skräckscenario för djuren!

NÅGONSTANS MÅSTE DJUREN FÅ LEVA FRIA, UTAN RISK ATT BLI DÖDADE AV MÄNNISKAN I SITT HEM I NATUREN.

Den här solskenshistorien visar oss att alla människor kan förändras och utveckla sin känslointelligens. Vi har två stora intelligensergrupper, den intellektuella (IQ) och känslointelligensen (EQ) och dessa ska vara i BALANS d v s lika ”stora” när allt är perfekt. Men där är vi inte idag, så vårt stora jobb är att arbeta med Känsloförmågan.

Känsloförmågan har två områden nämligen ”den personliga” förmågan d v s att ha kontakt med det egna känslolivet, att kunna skilja mellan olika känslor, allt för att kunna styra vårt eget beteende.

Den andra riktas utåt mot andra människor, populärt kallad ”social kompetens”. Kärnan i den är förmågan att se och göra skillnad mellan andra individer, särskilt då att uppfatta deras känslotillstånd och tolka deras motiv och avsikter.

Det var länge sedan jag öppnade dörren till djurens värld! Jag har fått vara med om många dörröppnare som gett mig förståelse för djuren och de har gett mig ovärderliga kunskaper – det har skett både i Sverige och utomlands.

En augustidag för åtta år sedan, dagen då björnjakten började, var jag så ledsen att jag gick ner till Ore älv och tårarna kom. Mina vänner i skogen skulle bli dödade och jag kunde inte hjälpa dem!

Vi, den rika världen, dödar för nöjes skull – kan människan sjunka djupare än så!

När jag satt på stranden fick jag plötsligt en impuls att skriva.

Budskap från naturen

Jag är skogens konung –

jag vet inte hur länge jag får vara det.

Det är många av mina vänner som har blivit skjutna.

Vi känner oss inte säkra här.

 

Vi vill bara förmedla att skogen är vårt hem.

Vi förstår inte varför vi skall bort från denna skog.

Det finns plats för alla.

Vi har funnits här längre tid än människan

och vi har levt tillsammans med människan i 1000-tals år.

Varför är det så viktigt för er att döda oss?

Vi är ju inte några konkurrenter.

 

Vi ber er: låt oss vara ifred.

Vi vill leva på våra villkor i skogen.

Vi har våra lagar här och det är fullt tillräckligt för oss

att skapa vår tillvaro efter vår förmåga.

 

Vi ber er människor ännu en gång: låt oss vara ifred.

Låt oss leva sida vid sida med er.

Ni sköter ert liv och vi sköter vårt liv.

Ni behöver inte vara rädda att vi blir för många,

vi kommer aldrig bli för stort antal, så att vi stör er.

Låt skogarna vara kvar så att vi har vår föda här.

Minska inte vårt livsutrymme.

 

Släpp er rädsla för oss – vi är inte farligare än vad människor är

och människor är inte snällare än vad vi är.

Lär er acceptera oss som vi är.

Det är vår högsta önskan.

Er tillgivne Björnkonung

 

 

 

Här kommer nästa Tjohoo! Ett kort men kraftigt TJOHOO!

EU-kommissionen är vaken, alert och på hugget!! Det är mycket glädjande!

Kommissionen meddelar att de noga kommer att följa att Sverige lever upp till sina löften. Om det skjuts för många vargar, riskerar Sverige åter att dras inför EU-domstolen.

Så här säger miljökommissionären Janez Potocnik:

– Sverige har lovat att följa EU´s regler i Art- och habitatdirektivet.

– Han betonar starkt att det bara är vargar som verkligen orsakat skada som kan komma ifråga för skyddsjakt.

EU-kommissionens representant i Sverige, Eric Degerbeck säger följande:

– Skulle det visa sig att det börjar skjutas vargar till höger och vänster kommer kommissionen att begära ett interimistiskt jaktförbud i domstolen.

– Sverige måste följa EU´s regelverk. Bara en vargs blotta existens räcker inte som skäl för jakt. Det vore missbruk av reglerna.

Min kommentar: Detta innebär endast skyddsjakt på ett fåtal vargar, efter det man försökt skrämma iväg vargen många gånger, på olika sätt. Skyddsjaktslagen är mycket strikt – det finns inget som heter ”generös” skyddsjakt eller att Sverige kan skjuta varg som förebyggande åtgärd! Det är helt omöjligt enligt Art- och habitatdirektivet. Här faller regeringens beslut att vargar ska kunna dödas i preventivt syfte.

Hos Kommissionen finns svaga misstankar kvar om att Sverige kanske inte kommer att hantera jakten på rätt sätt.

Min kommentar: Det är oerhört beklämmande att de inte kan lita på svenska regeringen. Vår regering talar med kluven tunga – säger en sak till Kommissionen och en annan till jägarna!  MEN NU STÅR DET HELT KLART – BÖRJAR DET SKJUTAS MÅNGA VARGAR, KOMMER KOMMISSIONEN ATT BEGÄRA ETT INTERIMISTISKT JAKTFÖRBUD I DOMSTOLEN.

Tur att vi är många djur/naturvänner som har kontakt med Kommissionen – de kommer att få rapport om varenda varg som skjuts, så att de kan agera snabbt!

Tack, EU-kommissionen! I år kommer vi att få en lugn jul- och nyårshelg samt ett lugnt 2012!

Annonser

Vargen förmedlar …

Dikt av Camilla Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag känner igen dig
Med mina sinnen kan jag ta in dig hel och hållen
Jag känner dig bättre än du känner mig, och
bättre än du känner dig själv.

Jag känner igen dig
Du är livsformen som förslavat alla andra livsformer
Den självutnämnda herren
Den som tagit steget ur naturen och betraktar den som sin.

Jag känner igen dig
Du är den som jagat friden ur sin egen själ
Som livnär ett krig i sitt hjärta, och som
köper sin frid med andras blod.

Jag känner igen dig
Du bär bristen på vördnad som en aura
Det är inte dina vapen som gör mig rädd
Det är själlösheten som ekar i dina steg.

Jag känner igen dig
Och när jag ser dig komma ska jag alltid fly
För ditt sinne är ett förvridet landskap
där inga andra djur vill vandra.

Se upp, nu kan vi bli lurade igen!

Vad hände för ett år sedan på Naturvårdsverkets hemsida, ”Jakt på varg” december 2010? Jo, de skrev att vi hade ett visst antal vargar i Sverige.

(Här hade jag tänkt lägga min scannade bild av Jakt på varg, men det fungerade inte.)

Jag citerar istället det viktigaste stycket på den sidan:

Högskolan i Hedmark gör årligen en rapport om storleken på vargstammen i Sverige och Norge. Det fanns mellan 186 och 215 vargar i Sverige, enligt deras bedömning av storleken på stammen efter inventeringen vintern 2009/2010, det vill säga storleken efter licensjakten i januari.”

(Förklaring: I en tabell i den årliga rapporten Ulv i Skandinavia, sid 22, står det min. 186 – max. 215 vargar i Sverige. MIN betyder att det är en säkerställd siffra som kommer från erfarna vargspårare. MAX betyder att siffrorna är hämtade från inringda vargobservationer, som flitigt används av jägarna, alltså en mycket tveksam siffra som får stor betydelse när man ska ta ut ett medelvärde.)

MEN: Strax ovanför tabellen i Ulv i Skandinavia står det att i siffrorna ”ingår kända döda vargar”. På sidan 26 finns en tabell vilket visar att i siffrorna 186 – 215 ingår 46 döda vargar!

HOPPSAN! Hur kunde då Naturvårdsverket få det till att vi hade 186-215 vargar!!! Det kanske är svårt att räkna + och – ….

DET SKULLE HA STÅTT MIN 140 – MAX 169 VARGAR I SVERIGE SAMT EN FÖRKLARING VAD MIN OCH MAXSIFFROR STÅR FÖR.

Varifrån kom siffrorna? Kan det ha varit från Skandulv/Viltskadecenter? Kan det ha varit samarbete mellan NV och Skandulv/Sv Jägarförbundet? Vem har fördelar om de ljuger för svenska folket? Jo, naturligtvis Erlandsson och jägarförbunden! Jag önskar verkligen att någon åklagare samt en oberoende forskare tittade närmare på detta manupulerande av siffror .

Tror ni, svenska folket, att det skulle ha funnits underlag för licensjakter – NEJ, DET FANNS INGET UNDERLAG ! Jägarmaffian lurade alla!

Vid mitt samtal med den norske forskaren Petter Wabakken protesterade han mot följande: Skandul lägger till alla vargar i gränsreviren mellan Sverige och Norge, trots att det inte finns någon överenskommelse mellan länderna.

Petter Wabakken protesterar också om detta: Vad Sverige också gör är att de lägger till ett antal ”andra vargar” = vargar som inte har något revir ännu. Sverige har ingen statistik på dessa vargar, trots att Norge har påpekat att det borde Sverige lägga ner resurser på, annars blir det inte korrekta siffror.

Dessa ”andra vargar” blir ofta illegalt skjutna, så dessa påhittade siffror på ”andra vargar” är mycket bra att ha ”för vissa” när det pratas om licensjakt. Som jag ser det har Liberg/Viltskadecenter förbrukat hela sitt förtroendekapital! De har presenterat det underlag som Erlandsson/Borg/jägarna efterfrågat. När ska rättvisa skipas???

Effektfullt slut på NV´s hemsida

I mitten av december 2010 hade jag ett samtal med en journalist och vi diskuterade dessa siffror, hon satt på sitt kontor och jag hemma, med var sitt exemplar av Ulv i Skandinavia. Hon konstaterade att Ja, här står dessa siffror i tabellen! Men jag påpekade att titta några rader uppåt, vad det står! Hon blev jätteupprörd; här står det ju, helt tydligt, hon avslutade samtalet snabbt för att ringa till NV.

Sedan fick jag höra att hon upprört meddelat NV att ”nu får ni ta bort dessa siffror, de är helt felaktiga och jag vill inte lura mina läsare”. Dagen efter var siffrorna borta!!

Som tur var hade hon en kopia av sidan, så hon skickade den till mig. Jag har det enda beviset, väl bevarat, att Naturvårdsverket ljög om antalet vargar i Sverige.

Vargarna har lidit svårt och är nu mycket stressade och alla vi rovdjur/naturvänner har fått uppleva två fruktansvärda licensjakter på en starkt skyddad art p g a brottsliga politiker, myndigheter och s k forskare!

Jag bara säger: NU ska rättvisa skipas!!!

NU MÅSTE VI LUSLÄSA ULV I SKANDINAVIA OCH IFRÅGASÄTTA ALLA SIFFROR SOM KOMMER FRÅN SVERIGES SIDA, FÖR NU KOMMER DE RABIATA JÄGARNA ATT PÅSTÅ ATT VI HAR 5 MILJONER VARGAR!

Människans dårskap …

♥  Till minne av Kynna/Ivla ♥

Om människan hade tagit hand om fåren på rätt sätt, med stängsel, hade fåren inte dött och Kynna/Ivla hade fått leva kvar i sitt revir och kanske fått valpar till våren. Det scenariet hade jag velat se! 

 Men nu är verkligheten annorlunda och djur/naturvännernas arbete ökar till en högre nivå!

Länsstyrelsen, Kronobergs län, 351 86  VÄXJÖ

Att: Louise Olsson /  2011-11-14

ANMÄLAN

Härmed anmäler vi tamdjursägarna

Morgan och Aureliana Strand, Ljungby

Peter Johansson, Agunnaryd

Dag Johansson och Maj Johansson, Älmhult

Mats Johansson, Ljungby

Knut och Eva Lottie Lilliebrunner, Ryssby

för brott mot Djurskyddslagen som lagstadgar att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande enligt Djurskyddslagen (1988:534) och Djurskyddsförordningen (1988:539). Lagen säger också beträffande TILLSYN: ”Djuren ska hållas så att tillsyn kan ske utan svårigheter och på ett betryggande sätt.”

Bakgrund

Under flera år har det pågått en intensiv debatt om rovdjursförekomst i Sverige och då främst vargens närvaro.

Enligt EU-lag ska det förekomma stora rovdjur (varg, lo, björn, järv, kungsörn) i hela Sverige men just nu finns det en svensk lag som innebär att samerna har speciella förmåner på 52 % av landets yta. Detta är högst olämpligt då vilda djur behöver ha kontakt med övriga populationer i andra länder för att genetiskt vara starka och friska.

Denna situation innebär att vargrevir snabbt kommer att etablera sig i södra Sverige. Alla tamdjursägare har alltså haft flera år på sig att uppföra rovdjursstängsel för att skydda sina djur mot varg/lo/hund-angrepp.

Problem

Problemet är att många tamdjursägare inte vill acceptera att det nu är en omställningsperiod i Sverige, vilken vi inte kan slippa undan. Deras ovilja att skydda djuren har också utmynnat i att de ansluter sig till uppfattningen att varg/rovdjur inte ska få finnas i Sverige. Men denna valmöjlighet finns inte p g a starka EU-lagar samt att vårt ekosystem nu är mycket skört över hela jorden. De stora rovdjuren såsom varg och haj har en enormt stor betydelse för vårt ekosystem, ett system som säkerställer människans överlevnad.

Tamdjursägarna kan inte heller hävda sociala och ekonomiska problem med varg – de får full ersättning för rivna djur av staten. Svenska skattebetalare får betala för deras försummelse att skydda djuren.

I detta fall med Kynna-vargen, har det visat sig att inga eller dåliga stängsel har funnits. Jordbruksverket har 40 miljoner (också skattepengar) öronmärkta till rovdjursstängsel och frivilliga personer har ringt till fårägarna för att erbjuda sig att hjälpa till med stängsling men de har sagt nej.

Det mest cyniska med denna tamdjur/vargfråga är att många tamdjursägare säger att ”om vi stängslar, visar vi att vi accepterar varg i Sverige”. Denna inställning visar sig innebära stort lidande för tamdjuren. Situationen blir oacceptabel!

Vi protesterar kraftigt mot fårägarnas inställning att inte vilja skydda sina djur!

Det har förekommit undanflykter och snyfthistorier från djurägarnas sida men som vi ser det, är lagen glasklar, man ska skydda sina tamdjur mot onödigt lidande!

Med vänlig hälsning

Djur/naturvänner från hela Sverige

(Här skrivs namnen in)

Bilagor: Intyg av O Liberg, Brev till Naturvårdsverket från Naturskyddsföreningen Kronoberg

OFÖRLÅTLIGT OCH OLAGLIGT

DEN 2-ÅRIGA VARGTIKEN FRÅN KYNNA

 

KALLBLODIGT AVRÄTTAD DEN 12 NOVEMBER 2011

AV MÄNNISKOR UTAN HJÄRTAN

Från dina vänner:

Älskade lilla Kynna/Ivla, vi försökte allt vad vi kunde!

  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥   ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥

EU-anmälan. Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på genetiskt värdefull varg, Kynna-tiken, strider mot lag

EU-kommissionen,

Att: Janez Potocnik

Bryssel

2011-11-04

BRÅDSKANDE

Härmed anmäler vi Naturvårdsverket för deras beslut att avliva ”Kynna-vargen” i Kronobergs  Län, en skyddsjakt som vi anser strider mot Art- och habitatdirektivet

Bakgrund

Sverige har en liten population vargar som endast får vistas på 48 % av Sveriges yta. De renägande samerna har kontroll i 52 % av ytan och de har ett speciellt tillstånd att inte behöva ha så många rovdjur, trots att de har levt sida vid sida med rovdjuren i alla tider. Detta orimliga undantag måste förbjudas av EU. Våra stora rovdjur måste ha tillgång till hela landet för att miljö/rovdjurspolitiken ska kunna fungera.

Vargarna/rovdjuren behöver alltså HELA Sverige för att överleva och leva ett naturligt liv. Trycket och den enorma stressen på djuren är mycket stort. Jägarna finns i skogarna hela året – det är olika jakttider på olika djur. Djuren är inte fredade någonstans och den illegala jakten är stor.

Den genetiskt värdefulla Kynna-vargtiken ska skjutas till varje pris

I Sverige har vi tre genetiskt värdefulla vargar, nu ska en av dem dödas, vilket strider mot EU´s rekommendationer.

Den norsk-svenska vargtiken från norska Kynna-reviret har nu försökt etablera sig i Kronobergs län i södra Sverige. Hon har rivit 20 får, där dåliga eller inga stängsel har funnits. Just nu jagar ett stort antal jägare henne och skyddsjaktstiden går ut 2011-11-04 kl 23.59. Per Ekerholm, Länsstyrelsen i Kronoberg har ansökt om förlängd jakttid och utökat område hos Naturvårdsverket, vilket troligen kommer att beviljas. Detta måste skyndsamt stoppas!

Under jakten har

– motordrivit fordon godkänts

– forskarna på Viltskadecenter har hjälpt jägarna att utnyttja GPS-utrustning för att fastställa exakt position av vargen

– jägarna har fått tillstånd att jaga hela dygnet

Bristande underlag

Vi hävdar att Naturvårdsverket har tagit beslut om skyddsjakt med bristande underlag, de har inte fått besiktningsunderlag eller ansökningarna från fårägarna. Vad vi har förstått har inte heller Naturvårdsverket fått en skriftlig utredning från Länsstyrelsen Kronoberg. Länsstyrelsen har inte heller uppmanat fårägarna att skrämma vargen flera gånger med olika metoder eller att finna ”annan lösning” än att döda vargen.

Ingen kan ha undgått den intensiva debatten om vargarna i Sverige och det kan inte ha undgått fårägarna att förstå att vi i Sverige måste skydda våra tamdjur med stängsel. Tamdjursägarna har struntat i att ta ansvar för sina djur (strider mot svensk Djurskyddslag) och nu anklagar dessa djurägare att det är vargens fel att fåren har blivit rivna – vi anser att det ligger på människans ansvar och inte på vargen.

Myndigheterna har inte haft någon plan eller information till tamdjursägarna att ”om de inte skyddar sina djur, så kan de inte heller åberopa skyddsjakt”. Alla tamdjursägare som satt upp rovdjursstängsel har aldrig haft problem med våra stora rovdjur.

Vi hävdar härmed att denna skyddsjakt strider mot Art- och habitatdirektivet och att Naturvårdsverket ska dömas för brott mot denna lag.

Den svenska rovdjurspolitiken är i dag helt i kaos och regeringen ger dubbla budskap till svenska folket:

Dels: Vi ska förbättra den genetiska situationen för vargarna och taket på 210 vargar har tagits bort vilket innebär att Sveriges vargstam måste spridas söderut och naturligtvis bör det även ske norrut (se text om samerna).

Dels: Nu ska vi i Sverige ha ”generösa skyddsjakter” vilket strider mot Art- och habitatdirektivet. Genetiskt viktiga vargar skjuts och det blir även kaos i vargrevien. De vargar som söker sig söderut blir avlivade på grund av högljudda varghatare/ jägare som har 0-vision. Varghatarnas åsikt är: ”om vi sätter upp stängsel, så erkänner vi att vargen ska finnas”.

 På grund av denna dubbelhet kräver varg/rovdjurshatare nästan dagligen skyddsjakter i Sverige. Det är inte vi, 70 % av svenska folket, som kräver detta och större delen av oss bor i glesbygden.

Regeringen i Sverige har absolut ingen plan på hur vi ska stärka vargstammen. Regeringens allians med jägarna har lett till att rovdjurspolitiken har havererat. Skulle hobbyjägarna haft samma inflytande som andra föreningar i Sverige, hade vi idag haft en sund miljöpolitik där rovdjuren haft sin självklara plats.

Orsak varför vi lämnar bristande underlag

Vi har försökt att få kopia av det underlag som finns till detta beslut, men inte fått.

Vi har inte fått kopia av

♦  besiktningsprotokoll

♦  ansökningarna om skyddsjakt

♦  utredningsrapport

♦  senaste yttrande-rapporten

från Länsstyrelsen Kronoberg. De skyller på att en person har blivit hotad, så de undersöker nu om skrivelserna kan sekretessbeläggas. Detta strider mot den öppenhet som vi har lagstadgat för svenska myndigheter. Beträffande hotbilden mot djur/naturvänner, så har rovdjursvänner hotats i åratals utan att ha fått någon hjälp. Bifogar senaste angreppet på rovdjursvän/politiker.

Härmed ber vi EU-kommissionen att skyndsamt titta på detta ärende och undersöker om Sverige följer lagen.

Har Naturvårdsverket eller de Länsstyrelser som fått fullmakt av Naturvårdsverket;

– rätt att bevilja skyddsjakt på vargar när ”annan lösning” finns, t ex stägsling

– rätt att bevilja skyddsjakt på en genetiskt viktig varg, när vi nu har den akuta situationen i Sverige

– har Regeringen rätt att ändra den strikta skyddsjaktslagen till att använda den som ”generös skyddsjakt” och att det inte behövs vidta några åtgärder för att skrämma bort vargen eller hitta en annan lösning.

Regeringen förbereder en licensjaktsliknande jakt som ska kallas ”skyddsjakt” – är det lagligt att använda skyddsjaktslagen med detta syfte att döda många vargar under en viss tidsperiod? Tillåter EU-lagen att Länsstyrelser med vargrevir, plockar ut vissa vargar eller hela revir för att kalla denna jakt för skyddsjakt?

Med vänlig hälsning

Vargvänners namn

BILAGA 1  Bifogas separat: Naturvårdsverkets Beslut. ”Ansökan om skyddsjakt på en varg i Kronobergs län”

(Bilaga 2 och 3: Tidningsartiklar. Mordhot mot en politiker samt att får blivit dödade av kamphund)

Erlandsson, 1800-talspolitikern, har lovat jägarna en licensjaktsliknande jakt fr o m januari 2012 som ska kallas för skyddsjakt

En kupp befaras ske i december …

Regeringens Uppdrag till Naturvårdsverket, 2011-08-16, lyder i korthet;

Skapa underlag för en vargjakt!

Underlaget ska vara klart till den 15 november 2011.

BROTTSLIGA HANDLINGAR AV REGERINGEN OCH NATURVÅRDSVERKET. Ingen av partiledarna i Alliansen tar avstånd från vad som nu sker och Naturvårdsverkets personal sätter inte ner foten och säger att de inte vill medverka till att begå lagbrott – NV har nämligen ett uppdrag av svenska folket att se till att vårt ekologiska system är friskt – nu låtsas de att de är offer för vad politikerna säger åt dem! Men politiker kommer och går, de byts ut hela tiden, MEN att strunta i vårt ekosystem, kommer att få långtgående konsekvenser!

Så här står det i Uppdraget

Regeringen beslöt den 16 augusti 2011 att göra ändringar i jaktförordningen (1987:905) som innebär att Naturvårdsverket har möjlighet att besluta om jakt efter varg under 2012 = en jakt som är nödvändig för att förebygga eller minska riskerna för skador eller andra jämförbara olägenheter som orsakas av varg, s k skyddsjakt.

Eskil Erlandsson kämpar nu febrilt – han har lovat jägarna för mycket och vet vilka konsekvenser det blir om han inte håller sitt löfte! Det är kriminella element han har att göra med! Det betyder att Erlandsson är en mycket inkompetent politiker som inte kunde förutse vilka risker han tog när han började leka kompis med denna väljargrupp som har 0-vision på varg! Han har fört in regeringen i jäv-situation, korruption, brott mot EU-lagar m m. Och han har inte tagit hänsyn till de 70 % av svenska folket som vill ha rovdjur i våra skogar. Han har inte tagit hänsyn till oss majoriteten landsbygdsbor som inte har några besvär alls av våra skygga rovdjur! Det som sker nu kan bara sluta på ett sätt – i totalt kaos, Sverige kommer att ställas inför EU-domstol och Erlandsson blir avsatt som minister.

MEN ÅTER IGEN SÅ FÖRSÖKER HAN INITIERA ETT LAGBROTT!

Just nu sitter Naturvårdsverket och filar på alla ”omöjliga och osanna” tillfällen då varg ska anklagas för att orsaka olägenheter såsom ”påverkande av bevarande av kulturella eller biologiska värden” och/eller ”negativa effekter av social och ekonomisk karaktär för viss verksamhet som bedrivs i naturen”, alltså jägaraktiviteter . Det ska krystas fram orsaker som får så stora proportioner att det får ett löjets skimmer över sig. De vargfientliga organisationer som Naturvårdsverket ska inhämta underlag från, får nu spy sin galla på den lilla sköra vargstam som vi har i Sverige. Varghatet har nu nått sin kulmen!

Efter att NV har skrivit ner alla dessa ”olägenheter”, vill Erlandsson att NV ska föreslå författningsändringar ”som behövs för att sådana hänsyn på ett tydligare sätt ska komma till uttryck i bestämmelserna om jakt”. Det sägs i uppdraget till NV att ”en licensjakt kan – beroende på motivet för jakten – således vara en skyddsjakt”.

Där begår Erlandsson ett stort misstag, skyddsjakt är alltid på ett enstaka djur och skyddsjakten är omgärdad med rigorösa bestämmelser om att skrämma djuret många gånger och på olika sätt och att människan ska försöka hitta ”annan lösning” än att döda djuret. Vid samtal med miljöåklagaren Christer Jarlås, Östersund, berättade han att han hade kritiserat NV vid en hearing nyligen att man kan inte använda skyddsjakt som en licensjakt och vice versa. Begreppen SKYDDSJAKT OCH LICENSJAKT har två skilda innebörder. Erlandsson och NV, skärp er!

Det påstås i detta uppdrag att – genom tidigare licensjakter har det skett en ökad acceptans för vargpolitiken i Sverige och för det särskilda arbetet med genetisk förstärkning av vargstammen.

Sedan kommer HOTET: ”Utan fortsatt arbete med dessa åtgärder är det i sin tur svårt att se hur vargstammen i Sverige någonsin ska kunna bli långsiktigt livskraftig”.

Här sägs det att licensjakter är en förutsättning för att vargen ska kunna bli livskraftig! Så okunnigt och på en så låg nivå – skulle alltså svenska staten ge efter för hot från jägarna om illegal jakt!? Oacceptabel attityd från en minister!

Och vad har egentligen skett för att stärka genetiken – jag har inte sett någon effektiv plan. Idag får jägarna, genom att offra sina hundar, t o m skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar.

Sedan påstås det att ”nya forskaruppgifter visar att den illegala jakten på varg har minskat med 2/3”. Detta är i högsta grad lögn!

När WWF kom ut med den rapporten, förstod jag att den var felaktig – därför ringde jag upp Tom Arnbom och berättade om min erfarenhet av jägarnas illegala jakt och om Skandulvs hårt kritiserade rapportskrivande. Han berättade att de hade haft mycket besvär med Skandulvs arbete och WWF hade fått skicka tillbaka den flera gånger. De var inte nöjda med resultatet och han kände också till svagheterna med rapporten; alla vargvalpar som dödas och gruppen ”andra vargar” d v s ensamspringande vargar som försvinner (på dessa finns ingen statistik, antagligen av taktiska skäl, ingen saknar dem). Tom Arnbom var också missnöjd med att jägarna går ut med helt felaktiga uppgifter. Sanningen är att ANTALET ILLEGALT DÖDADE ROVDJUR HAR ÖKAT I SVERIGE. Arnbom skulle skriva ett brev till EU-kommissionen och berätta att jägarna nu felaktigt går ut med att den illegala jakten har gått ner p g a licensjakterna. Vid samtal med EU-kommissionen får jag veta att de känner till rapporten men de tar ingen notis till den, de vet att den är en bluff.

Det här känner regeringen till men ändå för de denna lögn vidare i offentliga rapporter. Ett verkligt brott att förvränga verkligheten!

Regeringens uppdrag till NV slutade med bl a orden: ”NV´s förslag till utformning av jakten ska avse tiden fram till dess att Rovdjursutredningens betänkande om mål för rovdjursstammarnas utveckling har redovisats 2012”. Därefter kommer regeringen att till riksdagen lämna förslag om hur den framtida jakten fr o m 2013 ska utformas.

EN KUPP …

En kupp befaras ske nu i december liknande den som skedde i dec 2010 d v s allt hände sent december, allt skulle gå fort, ingen skulle hinna reagera eller agera. EU- kommissionens brev gömdes undan, de hade inte en chans att stoppa licensjakten!

Nu tror ”man” att NV´s rapport kommer att försenas eller mörkas till december, jakten kommer att kallas skyddsjakt och svenska folket kommer att få veta detta strax före julhelgen, den tid då vi har annat att tänka på. Skyddsjakt är ju alltid på EN individ, en individ som varghatarna skyndar sig att  stämpla som problemvarg – så ingen kommer att agera!

Men vi djur/naturvänner ska verkligen agera!

Sätt press på Naturvårdsverket, David Hansson & co,

sätt press på nya miljöministern, Lena Ek, ska även hon gå i Erlandssons ledband,

sätt press på Reinfeldt. Ska regeringen skämma ut Sverige ännu en gång!

sätt press på oppositionen, vi har en pågående process i EU som vi väntar svar på, under den tiden ska inga jakter få ske

Tidigare äldre inlägg