Skogsstyrelsen ger skogsnäringen underkänt

 

 Jag saknar ord …

2011-04-08 Naturskyddsföreningen rapporterar:

Underkänt i skogen

Den svenska skogsbruksmodellen, baserad bland annat på att näringen får frihet under ansvar, får återigen underkänt. Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att hela 37 procent av avverkningarna i Sverige inte klarar ens den lägsta kravnivån på miljöhänsyn – vilket i princip innebär att följa skogsvårdslagen.

Skogsstyrelsen är den myndighet som uttolkar lagen samt står för den officiella statistiken om miljöhänsyn vid avverkningar. Företrädare för skogsbruket har dock det senaste året motsatt sig tolkningen av Skogsstyrelsens inventeringar, polytaxresultaten, och hävdat att siffrorna visar en felaktig bild.

 –  Än en gång visar verkligheten att skogsbruket inte tar tillräcklig hänsyn till miljön. Resultatet från myndigheternas kontroller talar sitt tydliga språk: det har under många år blivit allt sämre. Näringen har haft många år på sig att förbättra sin miljöhänsyn men har drastiskt misslyckats med detta. Då väljer man att ifrågasätta myndigheterna och deras kontroller, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Samtliga större skogsbolag i Sverige är FSC-certifierade. Detta innebär ett frivilligt åtagande som i flera avseenden går utöver lagens krav.

– FSC-standardens första princip kräver att skogsbruket ska beakta och följa alla nationella lagar. De siffror som under flera år har redovisats av Skogsstyrelsen tyder starkt på att samtliga stora bolag under ett antal år inte bara misslyckats med lagnivån, utan även brutit mot FSC:s regler, som ligger snäppet högre. Parollen ”frihet under ansvar” borde härmed vara utspelad, vår slutsats är att myndigheterna måste få bättre redskap för att se till att lagens krav uppfylls. Det krävs uppenbarligen sanktionsmöjligheter och Skogsstyrelsen måste även kraftigt öka antalet fältbesök på avverkningsplanerade områden för att säkerställa att lagen efterlevs vid avverkningar, säger Malin Sahlin, skogshandläggare Naturskyddsföreningen.

Siffrorna har försämrats för alla ägarkategorier, och i hela landet. Sämst är Svealand där 43 procent inte når upp till lagens krav, tätt följt av Södra Norrland på 41 procent.

FAKTA: Sedan 1998 har Skogsstyrelsen, med sin årliga polytaxinevntering, mätt hur stor andel av avverkningarna i landet som inte når upp till lagens minimikrav för miljöhänsyn. Resultaten har visat allt sämre hänsyn i skogen eftersom andelen avverkningar som inte bedöms klara lagens krav konstant har ökat. I år redovisar Skogsstyrelsen de hittills sämsta siffrorna för skogsnäringen. Antalet underkända avverkningar har ökat från 23 procent under avverkningsperioden 1998-2001 till den senaste redovisningens 37 procent.  Polytaxinventeringen är en noga utarbetad metod för uppföljning av bl a miljöhänsyn, baserad på ett stort antal mätpunkter i fält över hela landet.  

För frågor kontakta:

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen,  073-584 00 17, karin.astrom@naturskyddsforeningen.se  

Malin Sahlin, handläggare skog Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51, malin.sahlin@naturskyddsforeningen 

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28, louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: