APU, en positiv och hjälpande grupp som vill förebygga tjuvjakt

 

APU-Policy,  2011-03-21

APU, Anti Poaching Unit, är en positiv och hjälpande grupp som vill förebygga tjuvjakt på hotade djur, främst vargarna i Roslagen.

Vi förebygger tjuvjakt genom att hitta faror som fällor, förgiftningar och tjuvjägare och skapa ett nätverk av seende människor.

Vi är fredliga, vänliga, starka och observerande. Vi låter oss inte skrämmas eller påverkas av hat. Vi syns, observerar, dokumenterar och samverkar med alla på ett positivt sätt. Vi står för en rättvis och långsiktig hållbar natursyn där vi lever i harmoni med människor, djur och miljö. Vi välkomnar alla att följa denna väg.

Vår förebild finns i Afrika där man har organiserat sig för att skydda de utrotningshotade djuren mot tjuvjakt.

Conny Andersson

APU

Coordinator

—–

Webbsida är på gång.

 —-

Under  www.trackerschool.se,  finns tel.nr till Conny Andersson.

 —-

APU-GRUPP I Norrtälje som är totalt 60 personer idag

 

Gruppen som tar parti för vargen. Övre raden från höger: Mats Hessler, Ann-Marie Jakobsson, Henrik Berg, Johan Sandin, Conny Andersson, Markus Mattsson, Roger Mattsson, Patrik Lundin. Nedre raden: Björn von Born, Tomas Karlson, Michael Johansson. / Foto: Leif Gustavsson, Norrtelje Tidning / Artikel: I vargens tjänst

Information om APU i Norrtälje

Följande text är hämtad från Dagens Nyheters artikel, Jag tycker vargen hör hemma här/Annika Nilsson 2011-04-18:

Redan för några år sedan bildade Conny Andersson och ett tiotal andra naturintresserade poliser föreningen APU. Det står för Anti poaching unit, eller antitjuvjaktsgruppen, med förebild i de organisationer som arbetar mot tjuvjakt i bland annat Afrika. I dag har de över 60 medlemmar med olika sorters bakgrund.

– Vi samlas på fritiden och vandrar i vargreviret. Vi letar fällor och åtlar och annat som kan vara tecken på att vargen jagas illegalt. I så fall rapporterar vi det till länsstyrelsen och Naturvårdsverket, säger Conny Andersson.

I län där vargen varit etablerad länge finns exempel på kriminalitet kopplat till rovdjuren. Förgiftat bete, så kallade åtlar, har hittats i vargrevir, olagliga fällor, illegalt skjutna vargar och hot och skadegörelse riktade mot tjänstemän är andra exempel.

– Ett sätt att förebygga den här typen av brott är att få ut mer vanligt folk i skogen. Det är vår tanke. Min erfarenhet efter 20 år som polis är att kriminalitet upphör när den blir synlig, säger Conny Andersson.

Nedanstående text inom är hämtad från Norrtelje Tidning, I vargens tjänst, 2010-12-10 / Pernilla Josefsson (jag har fått tillstånd av Anders Lignell).

”Vision om APU i hela Sverige

Om Conny Andersson får som han vill så finns APU i hela Sverige om fem år.

Ännu längre fram kan­ske Sverige har en po­lisstyrka som bara job­bar med djur- och na­turfrågor.

Modellen med APU sprider sig. På två andra platser i landet är grupper på väg att starta. – I Göteborg och Sundsvall ligger nya grupper i start­groparna, säger Conny An­dersson.

Finns det inte en risk att APU blir en form av med­borgargarde?

– Tanken är inte det. Vi gör det här på ett kärleksfullt sätt och står för en seende verksamhet.  APU är tänkt som en plattform för möten mellan människor. Jägare är jätte­välkomna att vara med.

Conny Andersson står också bakom ett förslag till den stora rovdjursutred­ning som är tillsatt av re­geringen och ska vara klar 2012.

– Jag vill att man ska ut­reda hur man ska förvalta viltstammen i Sverige. Mitt förslag är att man börjar med park rangers i Sverige, en polisenhet med inrikt­ning på djur och natur. Det är frågor som är lågt priori­terade hos polisen i vanliga fall.

Företrädare för Rovdjurs­utredningen bekräftar att förslaget kommit in och kommer att titta på det framöver. Conny Anders­sons tanke är att den här polisstyrkan ska verka på samma sätt som närpoli­sen.

– Precis som dem skulle de här poliserna arbeta fö­rebyggande genom att byg­ga nätverk med de boende och dämpa konflikter. Man ska ingripa innan något händer och veta vilka de po­tentiella farorna är.”

Nedanstånde är valda delar från samma artikel som ovan, tillstånd av Fredrik Lind. (Tyvärr finns artikeln inte på nätet,  så jag kan inte länka till den.)

APU vill bevara var­gen i Roslagen med penna och kamera som främ­sta vapen. APU patrullerar var­greviret i Riala på eget initiativ.

En svart van rullar fram längs snövita vägar. Det går långsamt, knappt trettio ki­lometer i timmen. Bakom ratten sitter Conny Anders­son, han håller hela tiden ögonen på både vägen och terrängen vid vägkanten. Han och de andra i bilen le­tar efter spår. Vargspår. De har bestämt sig för att skyd­da vargarna i Roslagen och de gör det genom att själva vara närvarande i reviret. – Det är inte vargar­na vi är mest intres­serade av, de klarar sig själva, vi spårar människorna som rör sig runt dem. Även om de flesta inte vill vargarna illa så finns det de som vill det, säger Conny Andersson, APU.  – Man kan säga att vi för­äldravandrar eller grann­samverkar för vargen, säger Conny Andersson som kal­lar sig tracker och är tjänst­ledig från sin tjänst vid Ros­lagspolisen.

– 2004 besökte jag Dalar­na och polisen som utredde jaktbrott där. Slaktrester vid vägar var en av de saker som man märkte först när läget började hårdna. Det lades ut nära vägar för att vargarna skulle bli påkörda eller lätta att skjuta och det förekom att köttet var för­giftat med cyanid och arse­nik.

De flesta APU-medlemmarna bor eller verkar på andra sätt i Roslagen. Nästan hälften är poliser som ägnar sig åt vargvandringarna på sin fritid. Tomas Karlson är en av dem.

– Det finns en nidbild av att de som bryr sig om vargar är förlästa skogsmurvlar. Så är det inte alls, vi jobbar inom polisen, kriminalvår­den och överallt. Många av oss bor här, säger han.

Tomas Karlson var med och kläckte idén till APU helt enkelt för att han kän­ner att det finns en hotbild mot vargen. Han ser den här gruppen som ett sätt att ge röst åt alla som vill ha kvar vargen.

– I Dalarna och Värm­land har folk skrämts till tystnad av några få. Alla tycker inte att vargen ska skjutas av, men det framstår som om alla gör det när det är så tyst. Det är samma sak som när det gäller rasism el­ler kvinnoförnedring, det måste finnas människor som vågar höras.

Annonser

4 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Peter Fahlcrantz
  Apr 21, 2011 @ 19:39:03

  APU är verkligen något som jag ser som positivt. Handlingskraft på plats där de som vill vargarna ont finns. Dom har seende ögon på sig och kan inte fortsätta sina illgärningar mot vargarna. Dessutom känns det bra att det är människor som har rätt känsla för detta. Jag hoppas att rörelsen sprider sig till alla fem varglänen så att det bildas en bred front mot varghatarna och samtidigt bildar en grund för de som lever i vargreviren och inte har något emot varg, men som av olika anledningar valt att hålla tyst om det de vet och har sett på grund av hot och trakasserier.
  /Peter Fahlcrantz

  • vargenylar
   Apr 21, 2011 @ 20:08:52

   Det här är något att lobba vidare på – ska kolla med Conny hur det går för Göteborg och Sundsvall – hur de har bildat sina grupper – och föra ut erfarenheter. Det är så befriande att ta del av positiva händelser och inte bara mörka och hemska saker …

 2. vargenylar
  Apr 22, 2011 @ 18:21:28

  Svar till Akela (blev något fel, så det kom inte upp någon Svara-skylt)

  Toppen Akela, har du hittat Conny A tel.nr? Du hittar det i på sidan under www-adressen. Ta kontakt med honom.

%d bloggare gillar detta: