NVs lägesrapport om rovdjursförvaltning

NVs LÄGESRAPPORTERING OM ROVDJURSFÖRVALTNINGEN

– 18 augusti 2011

Nya tag om vargpolitiken (17 augusti)

Regeringen har  beslutat att taket för vargstammen på 210 djur inte längre gäller, vilket är i enlighet med hur riksdagen formulerade beslutet om att införa begränsningen år 2009.

Vidare har regeringen beslutat att licensjakt på varg inte ska tillåtas under 2012. Naturvårdsverket har fått uppdrag att utreda hur en utökad skyddsjakt ska utformas.

Regeringsbesluten är en följd av regeringens svar på EU-kommissionens motiverade yttrande om förvaltningen av varg i Sverige. Regeringen har också skrivit till kommissionen om behovet att förändra art- och habitatdirektivet så att det bättre avspeglar behovet av lokalt och regionalt beslutsfattande.

Det nya uppdraget  till Naturvårdsverket är att till den 15 november lämna förslag till regler för skyddsjakt på varg som även tar upp de olägenheter som täta rovdjurspopulationer kan orsaka.  Olägenheterna kan direkt påverka fäbodbruk, renskötsel och negativa sociala och ekonomiska effekter i rovdjurstäta områden, skriver regeringen i uppdraget.

Det tidigare uppdraget om ny förvaltningsplan för varg förlängs. Nytt slutdatum är 1 juni 2012. Kontakt: Annika Jansson, 010-698 13 69

Läs om uppdragen på regeringens webbplats

Min kommentar: NV ska lämna förslag den 15 nov om nya regler för skyddsjakt på varg. En jurist förmedlar till mig att EU-kommissionens chefsjurist säger att skyddsjaktslagen är mycket strikt och kan inte ändras.

Om EU-kommissionens besök (12-14 juli)

Tre personer från EU-kommissionen besökte Sverige på inbjudan av miljöministern för att höra mer om rovdjurspolitiken mot bakgrund av anmälan om licensjakt på varg. Den leddes av Jean-François Brakeland, chef för enheten för överträdelseärenden.

Gruppen träffade politiker, myndigheter och intresseorganisationer. De besökte Gävleborgs län. Kommissionen är väl insatt i svenska förhållanden, men hade tidigare inte fått regionala förvaltningsplaner för rovdjur. Kontakt: Sara Hommen, 010-698 17 82

Min kommentar: ”Gruppen träffade … intresseorganisationer” – inga organisationer som representerar 70% av svenska folket var med i den gruppen!

Nordisk överenskommelsen om rovdjur (12 augusti)

Politiska samtal har inletts om utökat nordiskt samarbete kring vargförvaltning. Statssekreterarna i Norge, Finland och Sverige träffades 12 augusti och gjorde en överenskommelse om samarbete om rovdjur. Dessutom kom Norge och Sverige överens om förvaltning av genetiskt värdefulla vargar.

Överenskommelsen innebär att stärka samarbetet mellan berörda myndigheter i Sverige, Norge och Finland samt att verka för att få med Ryssland i arbetet. De centrala myndigheterna ska utarbeta innehåll och gemensamma riktlinjer för det fortsatta samarbetet.

Den norsk-svenska överenskommelsen innebär bland annat att genetiskt värdefulla vargar i möjligaste mån ska undantas från skyddsjakt och annan jakt. Riktlinjer ska tas fram för övervakning, behov av flytt, forskning, jakt med mera. Kontakt: Klas Allander, 010-698 17 39

Läs om överenskommelserna på regeringens webbplats

PERSONALNYTT

Ruona Burman har fått en tjänst på Naturvårdsverket som samordnare av viltfrågorna. Ruona arbetar nu på naturvårdsenheten på Miljödepartementet med bland annat rovdjursfrågor.

De som inte finns på sändlistan kan prenumerera på Lägesrapporten via RSS-funktionen på webbsidan där alla lägesrapporter ligger: http://www.naturvardsverket.se/rovdjurslagesrapporten

Min kommentar: Ruona Burman är nu Carlgrens närmaste tjänsteman. NV är ett riktigt jägarnäste!

Innehållet i lägesrapporteringen utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll.

Även relevant information från andra statliga myndigheter kan omnämnas i Lägesrapporten. Ansvariga för innehållet i rapporten denna gång är Annika Jansson, projektledare Robust viltförvaltning, och Suzanne Kolare, redaktör.

Sändlista: Länsstyrelsernas sändlistor för landshövdingar, miljövårdsdirektörer, rovdjurschefer, rovdjurshandläggare, jakthandläggare och informationschefer. Rådet för rovdjursfrågor,  Naturvårdsverkets Insynsråd, Viltskadecenter, myndighetschefer vid Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet (stabschefer, presschefer, informationschefer, handläggare).

Annonser

2 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Björn Zarelius
  Aug 24, 2011 @ 19:07:37

  denna Ruona Burman är nu Carlgrens närmaste tjänsteman. NV är ett riktigt jägarnäste! och det är ju för bedrövligt att det blev så här att JÄGAR LOBBYN kan och kommer göra allt för att strunta i vad det sägs eller görs ute på lands bygden i alla fall ….!!!! ????……varför ( SKA ) vi ha skydds jakt ???????? det är för mig obegripligt ,Lika dumt som kinserna har forsknings jakt på val !!!!!! det blir ju mindre och mindre djur kvar i alla fall!

  Svara

 2. vargenylar
  Aug 24, 2011 @ 22:17:49

  Ja, varför används skyddsjakt så ofta – det är ju bara i yttersta nödfall människan får använda den lagen, eftersom det alltid finns ANNAN LÖSNING, som det står i lagen. Nu bryter man mot EU-lagen hela tiden – och ingen reagerar!

  Länspolismästarna reagerar inte, rikskrim reagerar inte, länsstyrelserna reagerar inte, NV reagerar inte, politiker som värnar om miljön reagerar inte – vad håller de på med!?

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: