Homnareviret – utredningen är klar, ärendet är nu hos miljöåklagaren i Östersund

Polisanmälan om grovt jaktbrott, december 2010

För att få hela händelseförloppet, läs tidigare tre artiklar om Homna-reviret och Länsstyrelsen, Gävleborg som polisanmälde två jägare vid skyddsjakt. Länsstyrelsens bifall till skyddsjakt har anmälts till EU-kommissionen eftersom det fanns ”annan lösning”.

I och med att jag fick ett samtal i slutet av v. 36 av Sven Lind, miljöpolis och utredare i Bollnäs, satte jag i gång med en rundringning för att få reda på mer detaljer.

Samtalet med S Lind gav inte så mycket – men när jag frågade om de två jägarna fortfarande var misstänkta, fick jag ett långt försvarstal om jaktledarens roll – jaktledaren som också var polis och arbetskamrat till S Lind. Fick veta att denne polis nu var pensionerad och inte längre arbetade på Bollnässtationen.

Jag ringde många samtal, bl a till Rikskrim, Carl Tamm. Han är inte insatt i alla ärenden som pågår i landet utan har ett mer övergripande ansvar. Han berättade att en miljöpolis ska ha en högskolekurs på 12 p där bl a miljörätt ingår.

Min frågeställning: Alla jaktbrott ska skötas av en utbildad miljöpolis – har S Lind denna högskoleutbildning?

Miljöåklagaren Christer Jarlås informerade mig om att jaktledaren/polisen hade frias av Rikspolisstyrelsens egen internutredning och av åklagaren B Lindgren i Göteborg.

Min frågeställning: När polis utreder polis, är det inte en jävsituation? Var utredaren på Rikspolisstyrelsen en utbildad miljöpolis??

Och vid mitt andra samtal med Jarlås, berättade han att utredningen från Bollnäspolisen nu hade kommit. Eftersom Jarlås är bortrest v 39, kommer det att dröja några veckor innan han arbetar med ärendet.

Snart kommer beslutet om skytten ska åtalas eller inte …

Nytt ärende om grovt jaktbrott

Vid obduktionen visade det sig att den svårt skjutna vargtiken även hade gamla skottskador, varför man nu har öppnat ett nytt ärende om grovt jaktbrott.

Många rovdjur har gamla skottskador i sina kroppar och det innebär att många av jägarna är kriminella. Förutom detta är det frågan om illegal jakt, mordhot, hot, trakasserier mot djur/naturvänner, det gäller jäv/korruption mellan SJF och regering/riksdag, myndigheter, forskare m m – listan kan göras lång. Kontentan av detta är att jägarna är den största kriminella grupp i Sverige.

Det tragikomiska är att de nu stampar foten i marken som barnungar och skriker/hotar att får de inte som de vill, så … Oj, så rädda vi blir!! De förstår inte att spelet är över, de kan aldrig få ansvaret över vårt ekosystem. De som skriker högst är rabiata jägare med 0-vision, många är kriminella, de är outbildade i miljö och biologisk mångfald och de är känslokalla.

De har heller inte förstått att de blivit lurade av Eskil Erlandsson, politikern som fångat in väljare till Centerpartiet med lögner och lagbrott. Erlandsson har förespeglat att de ska få mer makt över de vilda djuren – jägarna borde ha förstått att detta är en bubbla som snart spricker eftersom den är helt otänkbar i en demokrati och rättsstat.

Jägarna gör nu bort sig totalt och avslöjar sitt rätta jag! Stort tack för det!

Nu är det dags att det föråldrade ”allmänna uppdraget” ryker.

Annonser