Se upp, nu kan vi bli lurade igen!

Vad hände för ett år sedan på Naturvårdsverkets hemsida, ”Jakt på varg” december 2010? Jo, de skrev att vi hade ett visst antal vargar i Sverige.

(Här hade jag tänkt lägga min scannade bild av Jakt på varg, men det fungerade inte.)

Jag citerar istället det viktigaste stycket på den sidan:

Högskolan i Hedmark gör årligen en rapport om storleken på vargstammen i Sverige och Norge. Det fanns mellan 186 och 215 vargar i Sverige, enligt deras bedömning av storleken på stammen efter inventeringen vintern 2009/2010, det vill säga storleken efter licensjakten i januari.”

(Förklaring: I en tabell i den årliga rapporten Ulv i Skandinavia, sid 22, står det min. 186 – max. 215 vargar i Sverige. MIN betyder att det är en säkerställd siffra som kommer från erfarna vargspårare. MAX betyder att siffrorna är hämtade från inringda vargobservationer, som flitigt används av jägarna, alltså en mycket tveksam siffra som får stor betydelse när man ska ta ut ett medelvärde.)

MEN: Strax ovanför tabellen i Ulv i Skandinavia står det att i siffrorna ”ingår kända döda vargar”. På sidan 26 finns en tabell vilket visar att i siffrorna 186 – 215 ingår 46 döda vargar!

HOPPSAN! Hur kunde då Naturvårdsverket få det till att vi hade 186-215 vargar!!! Det kanske är svårt att räkna + och – ….

DET SKULLE HA STÅTT MIN 140 – MAX 169 VARGAR I SVERIGE SAMT EN FÖRKLARING VAD MIN OCH MAXSIFFROR STÅR FÖR.

Varifrån kom siffrorna? Kan det ha varit från Skandulv/Viltskadecenter? Kan det ha varit samarbete mellan NV och Skandulv/Sv Jägarförbundet? Vem har fördelar om de ljuger för svenska folket? Jo, naturligtvis Erlandsson och jägarförbunden! Jag önskar verkligen att någon åklagare samt en oberoende forskare tittade närmare på detta manupulerande av siffror .

Tror ni, svenska folket, att det skulle ha funnits underlag för licensjakter – NEJ, DET FANNS INGET UNDERLAG ! Jägarmaffian lurade alla!

Vid mitt samtal med den norske forskaren Petter Wabakken protesterade han mot följande: Skandul lägger till alla vargar i gränsreviren mellan Sverige och Norge, trots att det inte finns någon överenskommelse mellan länderna.

Petter Wabakken protesterar också om detta: Vad Sverige också gör är att de lägger till ett antal ”andra vargar” = vargar som inte har något revir ännu. Sverige har ingen statistik på dessa vargar, trots att Norge har påpekat att det borde Sverige lägga ner resurser på, annars blir det inte korrekta siffror.

Dessa ”andra vargar” blir ofta illegalt skjutna, så dessa påhittade siffror på ”andra vargar” är mycket bra att ha ”för vissa” när det pratas om licensjakt. Som jag ser det har Liberg/Viltskadecenter förbrukat hela sitt förtroendekapital! De har presenterat det underlag som Erlandsson/Borg/jägarna efterfrågat. När ska rättvisa skipas???

Effektfullt slut på NV´s hemsida

I mitten av december 2010 hade jag ett samtal med en journalist och vi diskuterade dessa siffror, hon satt på sitt kontor och jag hemma, med var sitt exemplar av Ulv i Skandinavia. Hon konstaterade att Ja, här står dessa siffror i tabellen! Men jag påpekade att titta några rader uppåt, vad det står! Hon blev jätteupprörd; här står det ju, helt tydligt, hon avslutade samtalet snabbt för att ringa till NV.

Sedan fick jag höra att hon upprört meddelat NV att ”nu får ni ta bort dessa siffror, de är helt felaktiga och jag vill inte lura mina läsare”. Dagen efter var siffrorna borta!!

Som tur var hade hon en kopia av sidan, så hon skickade den till mig. Jag har det enda beviset, väl bevarat, att Naturvårdsverket ljög om antalet vargar i Sverige.

Vargarna har lidit svårt och är nu mycket stressade och alla vi rovdjur/naturvänner har fått uppleva två fruktansvärda licensjakter på en starkt skyddad art p g a brottsliga politiker, myndigheter och s k forskare!

Jag bara säger: NU ska rättvisa skipas!!!

NU MÅSTE VI LUSLÄSA ULV I SKANDINAVIA OCH IFRÅGASÄTTA ALLA SIFFROR SOM KOMMER FRÅN SVERIGES SIDA, FÖR NU KOMMER DE RABIATA JÄGARNA ATT PÅSTÅ ATT VI HAR 5 MILJONER VARGAR!

Annonser

Människans dårskap …

♥  Till minne av Kynna/Ivla ♥

Om människan hade tagit hand om fåren på rätt sätt, med stängsel, hade fåren inte dött och Kynna/Ivla hade fått leva kvar i sitt revir och kanske fått valpar till våren. Det scenariet hade jag velat se! 

 Men nu är verkligheten annorlunda och djur/naturvännernas arbete ökar till en högre nivå!

Länsstyrelsen, Kronobergs län, 351 86  VÄXJÖ

Att: Louise Olsson /  2011-11-14

ANMÄLAN

Härmed anmäler vi tamdjursägarna

Morgan och Aureliana Strand, Ljungby

Peter Johansson, Agunnaryd

Dag Johansson och Maj Johansson, Älmhult

Mats Johansson, Ljungby

Knut och Eva Lottie Lilliebrunner, Ryssby

för brott mot Djurskyddslagen som lagstadgar att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande enligt Djurskyddslagen (1988:534) och Djurskyddsförordningen (1988:539). Lagen säger också beträffande TILLSYN: ”Djuren ska hållas så att tillsyn kan ske utan svårigheter och på ett betryggande sätt.”

Bakgrund

Under flera år har det pågått en intensiv debatt om rovdjursförekomst i Sverige och då främst vargens närvaro.

Enligt EU-lag ska det förekomma stora rovdjur (varg, lo, björn, järv, kungsörn) i hela Sverige men just nu finns det en svensk lag som innebär att samerna har speciella förmåner på 52 % av landets yta. Detta är högst olämpligt då vilda djur behöver ha kontakt med övriga populationer i andra länder för att genetiskt vara starka och friska.

Denna situation innebär att vargrevir snabbt kommer att etablera sig i södra Sverige. Alla tamdjursägare har alltså haft flera år på sig att uppföra rovdjursstängsel för att skydda sina djur mot varg/lo/hund-angrepp.

Problem

Problemet är att många tamdjursägare inte vill acceptera att det nu är en omställningsperiod i Sverige, vilken vi inte kan slippa undan. Deras ovilja att skydda djuren har också utmynnat i att de ansluter sig till uppfattningen att varg/rovdjur inte ska få finnas i Sverige. Men denna valmöjlighet finns inte p g a starka EU-lagar samt att vårt ekosystem nu är mycket skört över hela jorden. De stora rovdjuren såsom varg och haj har en enormt stor betydelse för vårt ekosystem, ett system som säkerställer människans överlevnad.

Tamdjursägarna kan inte heller hävda sociala och ekonomiska problem med varg – de får full ersättning för rivna djur av staten. Svenska skattebetalare får betala för deras försummelse att skydda djuren.

I detta fall med Kynna-vargen, har det visat sig att inga eller dåliga stängsel har funnits. Jordbruksverket har 40 miljoner (också skattepengar) öronmärkta till rovdjursstängsel och frivilliga personer har ringt till fårägarna för att erbjuda sig att hjälpa till med stängsling men de har sagt nej.

Det mest cyniska med denna tamdjur/vargfråga är att många tamdjursägare säger att ”om vi stängslar, visar vi att vi accepterar varg i Sverige”. Denna inställning visar sig innebära stort lidande för tamdjuren. Situationen blir oacceptabel!

Vi protesterar kraftigt mot fårägarnas inställning att inte vilja skydda sina djur!

Det har förekommit undanflykter och snyfthistorier från djurägarnas sida men som vi ser det, är lagen glasklar, man ska skydda sina tamdjur mot onödigt lidande!

Med vänlig hälsning

Djur/naturvänner från hela Sverige

(Här skrivs namnen in)

Bilagor: Intyg av O Liberg, Brev till Naturvårdsverket från Naturskyddsföreningen Kronoberg

OFÖRLÅTLIGT OCH OLAGLIGT

DEN 2-ÅRIGA VARGTIKEN FRÅN KYNNA

 

KALLBLODIGT AVRÄTTAD DEN 12 NOVEMBER 2011

AV MÄNNISKOR UTAN HJÄRTAN

Från dina vänner:

Älskade lilla Kynna/Ivla, vi försökte allt vad vi kunde!

  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥   ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥

EU-anmälan. Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på genetiskt värdefull varg, Kynna-tiken, strider mot lag

EU-kommissionen,

Att: Janez Potocnik

Bryssel

2011-11-04

BRÅDSKANDE

Härmed anmäler vi Naturvårdsverket för deras beslut att avliva ”Kynna-vargen” i Kronobergs  Län, en skyddsjakt som vi anser strider mot Art- och habitatdirektivet

Bakgrund

Sverige har en liten population vargar som endast får vistas på 48 % av Sveriges yta. De renägande samerna har kontroll i 52 % av ytan och de har ett speciellt tillstånd att inte behöva ha så många rovdjur, trots att de har levt sida vid sida med rovdjuren i alla tider. Detta orimliga undantag måste förbjudas av EU. Våra stora rovdjur måste ha tillgång till hela landet för att miljö/rovdjurspolitiken ska kunna fungera.

Vargarna/rovdjuren behöver alltså HELA Sverige för att överleva och leva ett naturligt liv. Trycket och den enorma stressen på djuren är mycket stort. Jägarna finns i skogarna hela året – det är olika jakttider på olika djur. Djuren är inte fredade någonstans och den illegala jakten är stor.

Den genetiskt värdefulla Kynna-vargtiken ska skjutas till varje pris

I Sverige har vi tre genetiskt värdefulla vargar, nu ska en av dem dödas, vilket strider mot EU´s rekommendationer.

Den norsk-svenska vargtiken från norska Kynna-reviret har nu försökt etablera sig i Kronobergs län i södra Sverige. Hon har rivit 20 får, där dåliga eller inga stängsel har funnits. Just nu jagar ett stort antal jägare henne och skyddsjaktstiden går ut 2011-11-04 kl 23.59. Per Ekerholm, Länsstyrelsen i Kronoberg har ansökt om förlängd jakttid och utökat område hos Naturvårdsverket, vilket troligen kommer att beviljas. Detta måste skyndsamt stoppas!

Under jakten har

– motordrivit fordon godkänts

– forskarna på Viltskadecenter har hjälpt jägarna att utnyttja GPS-utrustning för att fastställa exakt position av vargen

– jägarna har fått tillstånd att jaga hela dygnet

Bristande underlag

Vi hävdar att Naturvårdsverket har tagit beslut om skyddsjakt med bristande underlag, de har inte fått besiktningsunderlag eller ansökningarna från fårägarna. Vad vi har förstått har inte heller Naturvårdsverket fått en skriftlig utredning från Länsstyrelsen Kronoberg. Länsstyrelsen har inte heller uppmanat fårägarna att skrämma vargen flera gånger med olika metoder eller att finna ”annan lösning” än att döda vargen.

Ingen kan ha undgått den intensiva debatten om vargarna i Sverige och det kan inte ha undgått fårägarna att förstå att vi i Sverige måste skydda våra tamdjur med stängsel. Tamdjursägarna har struntat i att ta ansvar för sina djur (strider mot svensk Djurskyddslag) och nu anklagar dessa djurägare att det är vargens fel att fåren har blivit rivna – vi anser att det ligger på människans ansvar och inte på vargen.

Myndigheterna har inte haft någon plan eller information till tamdjursägarna att ”om de inte skyddar sina djur, så kan de inte heller åberopa skyddsjakt”. Alla tamdjursägare som satt upp rovdjursstängsel har aldrig haft problem med våra stora rovdjur.

Vi hävdar härmed att denna skyddsjakt strider mot Art- och habitatdirektivet och att Naturvårdsverket ska dömas för brott mot denna lag.

Den svenska rovdjurspolitiken är i dag helt i kaos och regeringen ger dubbla budskap till svenska folket:

Dels: Vi ska förbättra den genetiska situationen för vargarna och taket på 210 vargar har tagits bort vilket innebär att Sveriges vargstam måste spridas söderut och naturligtvis bör det även ske norrut (se text om samerna).

Dels: Nu ska vi i Sverige ha ”generösa skyddsjakter” vilket strider mot Art- och habitatdirektivet. Genetiskt viktiga vargar skjuts och det blir även kaos i vargrevien. De vargar som söker sig söderut blir avlivade på grund av högljudda varghatare/ jägare som har 0-vision. Varghatarnas åsikt är: ”om vi sätter upp stängsel, så erkänner vi att vargen ska finnas”.

 På grund av denna dubbelhet kräver varg/rovdjurshatare nästan dagligen skyddsjakter i Sverige. Det är inte vi, 70 % av svenska folket, som kräver detta och större delen av oss bor i glesbygden.

Regeringen i Sverige har absolut ingen plan på hur vi ska stärka vargstammen. Regeringens allians med jägarna har lett till att rovdjurspolitiken har havererat. Skulle hobbyjägarna haft samma inflytande som andra föreningar i Sverige, hade vi idag haft en sund miljöpolitik där rovdjuren haft sin självklara plats.

Orsak varför vi lämnar bristande underlag

Vi har försökt att få kopia av det underlag som finns till detta beslut, men inte fått.

Vi har inte fått kopia av

♦  besiktningsprotokoll

♦  ansökningarna om skyddsjakt

♦  utredningsrapport

♦  senaste yttrande-rapporten

från Länsstyrelsen Kronoberg. De skyller på att en person har blivit hotad, så de undersöker nu om skrivelserna kan sekretessbeläggas. Detta strider mot den öppenhet som vi har lagstadgat för svenska myndigheter. Beträffande hotbilden mot djur/naturvänner, så har rovdjursvänner hotats i åratals utan att ha fått någon hjälp. Bifogar senaste angreppet på rovdjursvän/politiker.

Härmed ber vi EU-kommissionen att skyndsamt titta på detta ärende och undersöker om Sverige följer lagen.

Har Naturvårdsverket eller de Länsstyrelser som fått fullmakt av Naturvårdsverket;

– rätt att bevilja skyddsjakt på vargar när ”annan lösning” finns, t ex stägsling

– rätt att bevilja skyddsjakt på en genetiskt viktig varg, när vi nu har den akuta situationen i Sverige

– har Regeringen rätt att ändra den strikta skyddsjaktslagen till att använda den som ”generös skyddsjakt” och att det inte behövs vidta några åtgärder för att skrämma bort vargen eller hitta en annan lösning.

Regeringen förbereder en licensjaktsliknande jakt som ska kallas ”skyddsjakt” – är det lagligt att använda skyddsjaktslagen med detta syfte att döda många vargar under en viss tidsperiod? Tillåter EU-lagen att Länsstyrelser med vargrevir, plockar ut vissa vargar eller hela revir för att kalla denna jakt för skyddsjakt?

Med vänlig hälsning

Vargvänners namn

BILAGA 1  Bifogas separat: Naturvårdsverkets Beslut. ”Ansökan om skyddsjakt på en varg i Kronobergs län”

(Bilaga 2 och 3: Tidningsartiklar. Mordhot mot en politiker samt att får blivit dödade av kamphund)